Header geel 2
Nooitgedagt Stucwerk
Bekijk portfolio

Werkwijze

Stucwerk kan op verschillende manieren worden aangebracht op plafond en wand voor binnen en buiten. Het opbrengen van het materiaal wordt verwerkt met de spaan, gipsspuit of spackspuit. Elk soort stucwerk heeft zijn eigen uitstraling.

 

Wij werken volgens de NOA Nederland Garantiebepalingen.

 

Laag BTW-tarief voor stucwerk

Het 9% BTW-tarief voor het verbouwen, isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar. De klant dient een schriftelijke verklaring te overleggen dat de woning minstens 2 jaar oud is.


Bij het bepalen of een woning ouder dan 2 jaar is, geldt als datum van eerste ingebruikneming de datum waarop de woning voor het eerst duurzaam wordt gebruikt. Is een pand niet vanaf het begin als woning in gebruik geweest? Dan bepaalt de datum waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen, of de woning ouder is dan 2 jaar. Als een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.